Zasady Gry edukacyjnej - "Kółko i Krzyżyk"

Gracz, który przejdzie wszystkie trzy etapy gry i osiągnie najwyższą lokatę, wygra wyznaczoną przez fundatora nagrodę.
Nagroda ta, jest wręczana pod koniec roku szkolnego.

Aby przejść poszczególne etapy należy tworzyć nowe gry w różnych grupach tematycznych i je wygrywać.
Aby wygrać grę należy ułożyć cztery krzyżyki w linii prostej (poziomo, pionowo lub na ukos) w danej grze.
Dokonuje się tego wybierając grę, wybierając odpowiednie pole w grze
i rozwiązując zadanie z języka angielskiego ukryte w tym polu.
Jest wiele typów zadań do rozwiązania i każde pole w grze jest oznaczone numerem zadania,
które jest w nim ukryte.
Przykładowo może to być tłumaczenie słówka, zwrotu lub zdania z polskiego na angielski w piśmie (zadanie 1)
lub zamiana zdań w stronie czynnej na stronę bierną w mowie (zadanie 7).
Jeżeli są wolne czerwone pola na stronie głównej, to należy utworzyć nową grę.
Można tworzyć gry z różnych grup tematycznych tak aby przejść do kolejnego etapu.
Aby przejść na wyższy poziom, należy wygrać kilka gier z każdej grupy tematycznej. Jest to oznaczane coraz bardziej czerwonym kolorem.
Jeżeli uczeń poprawnie rozwiąże zadanie, to wtedy dana gra staje się dla niego nieaktywna
a staje się aktywna dla jego przeciwnika.
Jeżeli przeciwnik wykona ruch, to znowu staje się aktywna aż któryś z nich wygra.
Jeżeli żadnemu z graczy nie uda się wygrać to wtedy następuje remis.
Remis następuje gdy wypełnienie gry przekroczy wartość 50 pól zajętych.