CZASOWNIKI REGULARNE

1. Accept /eksept/ Akceptować

2. Achieve /eCziw/ Osiągać

3. Add /ed/ Dodać

4 Admire /edMajer/ Podziwiać

5. Admit /edMit/ Przyznać

6. Adopt /aDopt/ Przyjąć

7. Advise /edWajs/ Doradzać

8. Agree /eGrii/ Zgadzać się

9. Allow /eLau/ Dopuszczać

10. Announce /eNauns/ Ogłosić

11. Appreciate /epreszjejt/ Doceniać

12. Approve /ePruw/ Zatwierdzać

13. Argue /argju/ Kłócić się

14. Arrive /eRajw/ Przyjechać

15. Ask /ask/ Pytać, prosić

16. Assist /aSist/ Pomagać

17. Attack /aTak/ Atakować

18. Avoid /eWojd/ Unikać

19. Bake /bejk/ Piec

20. Beg /beg/ Żebrać/ Błagać

21. Behave /biHejw/ Zachowywać się

22. Boil /bojl/ Gotować

23. Borrow /boroł/ Pożyczać (od kogoś)

24. Brush /brasz/ Czyścić

25. Bury /bary/ Pochować

26. Call /kol/ Zadzwonić/Wezwać

27. Challenge /czelejndż/ Stawiać wyzwanie

28. Change /czejndż/ Zmieniać

29. Chase /czejs/ Ścigać

30. Cheat /czit/ Oszukać

31. Cheer /czir/ Dopingować, wiwatować

32. Chew /cziuł/ Żuć (gumę)

33. Clap /klap/ Klaskać

34. Clean /klin/ Czyścić

35. Collect /kolekt/ Zbierać

36. Compare /kompee/ Porównać

37. Complain /kemPlein/ Skarżyć się

38. Confess /kenFess/ Wyznać

39. Construct /kenStrakt/ Konstruować

40. Control /kenTrol/ Kontrolować

41. Copy /kopi/ Kopiować

42. Count /kaunt/ Liczyć

43. Create /krjejt/ Tworzyć, kreować

44. Cry /kraj/ Płakać

45. Cycle /sajkl/ Jeździć na rowerze

46. Damage /demidż/ Uszkodzić

47. Dance /dens/ Tańczyć

48. Deliver /diLiwer/ Dostarczać

49. Destroy /diStroj/ Niszczyć

50. Divide /diWajd/ Podzielić

51. Drag /drag/ Ciągnąć

52. Earn /ern/ Zarobić

53. Employ /imPloj/ Zatrudnić

54. Encourage /inKarydż/ Popierać

55. Enjoy /indżoj/ Cieszyć się

56. Establish /esTablisz/ Założyć

57. Estimate /estimejst/ Oszacować

58. Exercise /egzersajz/ Wykonywać

59. Expand /iksPand/ Rozszerzać

60. Explain /iksPlejn/ Wyjaśniać

61. Fry /fraj/ Smażyć

62. Gather /gawer/ Zbierać

63. Greet /grit/ Powitać

64. Guess /ges/ Odgadnąć

65. Harass //haRas/ Nękać

66. Hate /hejt/ Nienawidzić

67. Help /help/ Pomóc

68. Hope /hołp/ Mieć nadzieję

69. Identify /ajDentifaj/ Identyfikować

70. Interrupt /inteRapt/ Przerwać

71. Introduce /inroDjus/ Wprowadzać

72. Irritate /iriTejt/ Drażnić

73. Joke /dżołk/ Żartować

74. Jump /dżamp/ Skakać

75. Kick /kik/ Kopać nogą

76. Kill /kil/ Zabić

77. Kiss /kis/ Całować

78. Laugh /laf/ Śmiać się

79. Lie /laj/ Kłamać

80. Like /lajk/ Lubić

81. Listen /lisn/ Słuchać

82. Love /low/ Kochać

83. Marry /mery/ Poślubić

84. Measure /meże/ Zmierzyć

85. Move /muw/ Przesunąć

86. Murder /merder/ Zamordować

87. Need /nid/ Potrzebować

88. Obey /eBej/ Schłuchać się

89. Offend /oFend/ Obrazić

90. Offer /ofe/ Oferować

91. Open /ołpen/ Otwierać

92. Paint /peint/ Malować

93. Park /paak/ Parkować/Umieścić

94. Phone /fołn/ Telefonować

95. Pick /pik/ Podnośić/Zbierać

96. Play /plej/ Grać

97. Pray /prej/ Modlić się

98. Print /print/ Wydrukować

99. Pull /pul/ Ciągnąć

100. Punch /pancz/ Uderzać Pięścią

101. Punish /panisz/ Karać

102. Purchase /perczes/ Kupować

103. Push /pusz/ Naciskać, pchać

104. Question /kłeszczen/ Pytać

105. Race /rejs/ Scigać się

106. Relax /riLaks/ Relaksować się

107. Remember /riMember/ Zapamiętać

108. Reply /riPlaj/ Odpowiadać

109. Retire /riTaje/ Przejść na Emeryturę

110. Return /riTern/ Zwrócić/Wrócić

111. Rub /rab/ Trzeć

112. Scold /skold/ Skarcić

113. Select /seLekt/ Wybierać

114. Smoke /smołk/ Palić

115. Snore /snor/ Chrapać

116. Stare /stee/ Gapić się

117. Start /start/ Zaczynać

118. Study /stadi/ Studiować

119. Scream / skrim/ Krzyczeć

120. Shout /szałt/ Krzyczeć

121. Talk /tok/ Mówić

122. Thank /fenk/ Dziękować

123. Tolerate /tolerejt/ Tolerować

124. Travel /trawel/ Podróżować

125. Trouble /trabl/ Dokuczać

126. Try /traj/ Próbować

127. Trigger /triger/ Wyzwalać

128. Type /tajp/ Pisać na maszynie

129. Use /juz/ Używać

130. Visit /wizit/ Odwiedzać

131. Wait /łejt/ Czekać

132. Walk /łok/ Iść

133. Want /łont/ Chcieć

134. Warn /łorn/ Ostrzegać

135. Wink /łinkl/ Mrugać

136. Worry /łory/ Martwić się

137. Yell /jil/ Krzyczeć