KonAlph - (słówka)

 
Wybierz słownictwo do nauki:

1 Słówka z 17 grup tematycznych, trzy poziomy (do Turnieju).

2 Czasowniki regularne, nieregularne, przymiotniki

3 Słownictwo techniczne


 
 
 
ilość słówek

grupa początkowa grupa końcowa poziom ilość powtórzeń

 
 
Ustaw czas przerw jako wielokrotność trwania wyrazu : Przerwa 1: Przerwa 2: Przerwa 3: Przerwa 4:

Gra zespołowa w klasie
login:
hasło: