Alph-hierarchia Alphów Zo
odznaki za poszczególne osiągnięcia

 
Alph ZoR (PisAlph)
 

 
Ranga
 
Ilość zaliczonych Zorów
 
Emblemat
 
             
 
primoZoR
 
20
 
 
     
     
 
sekuZoR
 
100
 
 
     
     
 
tertioZoR
 
500
 
 
     
     
 
kwartoZoR
 
2500
 
 
     
     
 
kwintoZoR
 
5000
 
 
     
     
 
sekstoZoR
 
10000
 
 
     
     
 
septoZoR
 
50000
 
 
     
     

 
Alph ZoRus (KonAlph)
 

 
Ranga
 
Ilość zaliczonych Zorusów
 
Emblemat
 
             
 
primoZoRus
 
2
 
 
     
     
 
sekuZoRus
 
10
 
 
     
     
 
tertioZoRus
 
50
 
 
     
     
 
kwartoZoRus
 
250
 
 
     
     
 
kwintoZoRus
 
500
 
 
     
     
 
sekstoZoRus
 
1000
 
 
     
     
 
septoZoRus
 
5000
 
 
     
     

 
Alph ZoRex (inne gry)
 

 
Ranga
 
Ilość zaliczonych Zorexów
 
Emblemat
 
             
 
primoZoRex
 
2
 
 
     
     
 
sekuZoRex
 
10
 
 
     
     
 
tertioZoRex
 
50
 
 
     
     
 
kwartoZoRex
 
250
 
 
     
     
 
kwintoZoRex
 
500
 
 
     
     
 
sekstoZoRex
 
1000
 
 
     
     
 
septoZoRex
 
5000
 
 
     
     

powrót