VilaAlph jest programem multimedialnym do nauki rozumienia ze słuchu, słówek i zwrotów w formie układanki PUZZLE.
Z programu może korzystać każdy, po wcześniejszym zarejestrowaniu (bez podawania danych).
Teksty pochodzą z poprzednich edycji matury próbnej z Operonem na poziomie podstawowym.
Program składa się z dwóch etapów.
Zadaniem ucznia w pierwszym etapie jest układanie okienek zawierających frazę angielską i polską w kolejności
wynikającej ze słuchanego tekstu.
Na początku pracy wszystkie elementy układanki są rozsypane.
Program, na żółto pokazuje, w którym miejscu w danej chwili powinna znaleźć się aktualnie słuchana fraza.
Program na czerwono pokazuje elementy źle ułożone.
Podwójne kliknięcie myszy na danym okienku powoduje odtwarzanie ścieżki dźwiękowej z danego okienka.
Podczas pracy jest mierzony czas, w którym uczeń poprawnie dobierze wszstkie elementy tekstu
i jest zapisywany jako jego wynik.
W drugim etapie, wersja polska jest już oddzielona od angielskiej i zadaniem ucznia jest ich dobranie.

Uczysz się przez wielokrotne słuchanie i przeszukiwanie tekstu w poszukiwaniu odpowiednich
elementów i przez trzymanie w pamięci usłyszanego fragmentu w trakcie poszukiwania.

UWAGA! Wynik pośredni jest zapisany w pamięci w momencie naciśnięcia przycisku
"Sprawdź". Pozwala to abyś mógł następnym razem rozpocząć pracę od miejsca, w którym
poprzednio skończyłeś a nie za każdym razem musiał zaczynać pracę z danym tekstem od początku.


 
 
Powrót