TypStoryAlph jest grą służącą do nauki języka angielskiego poprzez ocenianie
historyjek obrazkowych (komiksów) zbudowanych przez innych użytkowników
przy pomocy BudStoryAlpha.
Program ten jest drugą częścią programu StoryAlph.
Z programu mogą korzystać uczniowie pracujący w szkole z Systemem Alph.
Po zalogowaniu uczeń może oceniać poprawność gramatyczną
zgodnie z zamieszczonymi na stronie kryteriami
w skali 1 do 10 punktów.
Następnie ocenia kompozycję, czyli spójność , atrakcyjność, dobór obrazków.
Jako ostatnie, uczeń szacuje (typuje) miejsce, które dana historyjka może zająć
w ogólnej klasyfikacji.
Raz na tydzień, w piątki wieczorem, wszystkie typowania są podliczane
i uczeń zdobywa lub traci Zorexy zależnie od jakości swoich typowań.
Ilość ZoRexów zdobytych przez ucznia jest widziana przez nauczyciela
i może wpłynąć na szkolną ocenę ucznia z języka angielskiego.
Uczeń uczy się przez poprawianie błędów i ocenianie pracy innych.

 
 
Powrót