SilentAlph (KonAlph) jest programem służącym do nauki języka angielskiego poprzez słuchanie
i powtarzanie zdań (zdania (mowa)) i zwrotów (słówek)(słówka do Turnieju) z przerabianych czytanek.
Na początku należy wielokrotnie słuchać i powtarzać zdania (zwroty) pojedynczo lub w całości
zwracając uwagę na pisownię wyrazów oraz na tłumaczenie dosłowne i wolne.
W przypadku części "zdania (mowa)" możesz przeprowadzić wstępny test.
Rozpoczęcie części testującej następuje po naciśnięciu przycisku "Rozpocznij test" i trwa
do jego ukończenia (wynik zapisany) lub do przerwania przez odświeżenie strony (wynik niezapisany).
Należy dobrze wyregulować mikrofon i unikać zakłóceń zewnętrznych podczas pracy.
Dzięki zastosowaniu nowoczesnego procesora rozpoznawania mowy firmy Google
masz możliwość korygowania poprawności swojej wymowy
ponieważ program wypisuje dokładnie to, co uczeń powiedział
a nie to, co chciał wypowiedzieć.

Przy wypowiadaniu zdań do mikrofonu zaleca się cierpliwość.

Niezaliczenie zdania skutkuje jego wypowiedzeniem na głos przez program.
.

Na samym dole można przejść do SilentAlph.
Są to wyścigi w klasie, pod nadzorem nauczyciela.

 
 
Powrót