KonAlph jest programem służącym do nauki języka angielskiego poprzez słuchanie
i powtarzanie do mikrofonu zdań z przerabionych czytanek.
Z programu może korzystać każdy, po zarejestrowaniu się (bez podawania danych).
Na początku należy wielokrotnie słuchać i powtarzać zdania pojedynczo lub w całości
zwracając uwagę na pisownię wyrazów oraz na tłumaczenie dosłowne i wolne.
Rozpoczęcie części testującej następuje po zalogowaniu i naciśnięciu przycisku "Rozpocznij test" i trwa
do jego ukończenia (wynik zapisany) lub do przerwania przez odświeżenie strony (wynik niezapisany).
Należy dobrze wyregulować mikrofon i unikać zakłóceń zewnętrznych podczas pracy.
Ukończenie następuje po zaliczeniu 50% lub 90% (poziom wyższy) zdań na dwa punkty,
zależnie od poziomu. Poziom można wybrać po naciśnięciu przycisku "Rozpocznij test".
Dzięki zastosowaniu nowoczesnego procesora rozpoznawania mowy firmy Google
uczeń ma możliwość korygowania poprawności swojej wymowy
ponieważ program wypisuje dokładnie to, co uczeń powiedział
a nie to, co chciał wypowiedzieć.
Przy wypowiadaniu zdań do mikrofonu zaleca się cierpliwość.
Kolor żółty oznacza zaliczenie zdania na 2 punkty, niebieski na 1 punkt a czerwony niezaliczenie.
Na poziomie niższym 2 punkty dostaje się gdy podobieństwo zdania wypowiedzianego do oryginału
jest większe niż 75% a 1 punkt, gdy to podobieństwo wynosi przynajmniej 30 %.
Dla poziomu wyższego wartości te wynoszą odpowiednio 90 i 60%.
Niezaliczenie zdania skutkuje jego wypowiedzeniem na głos przez program.
Program, na bieżąco wyświetla (przy wskaźniku myszy) czas pojedynczej odpowiedzi
(maksymalnie 20 sekund) oraz procent zaliczonych na 2 punkty zdań.
Uzyskane w ten sposób punkty nazywają się ZoRy, są widziane przez nauczyciela
i mogą mieć wpływ na ocenę ucznia z języka angielskiego.

 
 
Powrót