DialogAlph jest programem służącym do nauki języka angielskiego poprzez rozmawianie z komputerem.
Z programu bezpłatnie mogą korzystać uczniowie zarejestrowani do systemu.
Zdania połączone są z obrazkami, aby uczeń kojarzył znaczenie zdania z obrazem.
Dostępne dialogi podzielone są na grupy tematyczne.
Istnieje możliwość pracy w zakresie jednej lekcji lub całej grupy tematycznej.
Zdania dobrze wyćwiczone podkreślone są kreską o kolorze zielonym.
Dzięki temu wiadomo, które zdania jeszcze należy ćwiczyć.
Należy dobrze wyregulować mikrofon i unikać zakłóceń zewnętrznych podczas pracy.
Dostępny jest tryb tłumaczenia z polskiego oraz dialogu.
Najpierw widoczne jest tłumaczenie wolne, po naciśnięciu przycisku "pomoc" widzimy tłumaczenie dosłowne
a dalej wersję angielską w piśmie i ostatecznie w mowie (ze słuchu).
Oznacza to, że z programu może korzystać nawet uczeń na początkowym poziomie znajomości języka.
Uczniowie mogą dodawać swoje własne dialogi. Zdania twierdzące i pytające szczegółowe są obowiązkowe.
Dzięki zastosowaniu nowoczesnego procesora rozpoznawania mowy firmy Google
uczeń ma możliwość korygowania poprawności swojej wymowy
ponieważ program wypisuje dokładnie to, co uczeń powiedział
a nie to, co chciał wypowiedzieć.
Przy wypowiadaniu zdań do mikrofonu zaleca się cierpliwość.
Niezaliczenie zdania skutkuje jego wypowiedzeniem na głos przez program.

 
 
Powrót