BudStoryAlph jest programem służącym do nauki pisania sterowanego z elementami gramatyki
poprzez układanie tekstów i łączeniu ich z obrazkami.
Program ten jest pierwszą częścią programu StoryAlph.
Z programu mogą korzystać uczniowie pracujący w szkole z Systemem Alph.
Praca ucznia polega na budowaniu opowiadań przez budowanie zdań poprzez dobieranie
z okienek poszczególnych części zdania
(zwroty angielskie z tłumaczeniem), określaniu czasu gramatycznego i rodzaju zdania
i przyporządkowywaniu do nich fotografii.
Całość ma tworzyć spójną, ciekawą i poprawną gramatycznie historyjkę
tekstowo obrazkową (komiks),
która będzie podlegać ocenie przez innych uczniów
w drugiej części programu.
Uczeń uczy się przez budowanie zdań z części i kojarzenie ich z obrazami.

 
 
Powrót