BetaAlph jest programem multimedialnym do nauki czasowników nieregularnych.
w mowie i piśmie, z elementami gry.
Z programu może korzystać każdy, po wcześniejszym zarejestrowaniu (bez podawania danych).
Program obejmuje w sumie 113 czasowników (poziom A2-B1).
Są one podzielone na 5 poziomów częściowych lub całość (poziom 6).
Zadaniem ucznia jest dobieranie form nieregularnych (pisownia i wymowa w uproszczonym zapisie fonetycznym)
na podstawie odsłuchiwanej wielokrotnie ścieżki dźwiękowej z nagraną wersją polską i angielską.
Podczas pracy jest mierzony czas, w którym uczeń poprawnie dobierze wszstkie formy
i jest zapisywany jako jego wynik.
Zapisanie wyniku powoduje, że uczeń po przerwie, wraca do punktu, w którym skończył pracę przy ostatniej sesji.
Uczeń uczy się przez wielokrotne słuchanie słowa polskiego i odpowiadających mu form.
Czas osiągnięty przez ucznia jest wyświetlany na tablicy wyników dla każdego poziomu oddzielnie.

 
 
Powrót